5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

Ez az alkalmazott házassági vagyonjogi rendszertől függ. Abban az esetben, ha a válást/különválást megtámadják, a bíróság dönti el a vagyon felosztásának részleteit. Amennyiben a válást/különválást nem támadják meg, a házastársak maguk döntenek. A döntést a bíróságnak jóvá kell hagynia. A Polgári Törvénykönyv 1333. cikke rendelkezik arról, hogy a közös vagyont úgy kell felosztani, hogy mindkét házastárs a közös vagyonhoz tartozó vagyontárgyak felét kapja meg.

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

Ez az alkalmazott házassági vagyonjogi rendszertől függ. Abban az esetben, ha a válást/különválást megtámadják, a bíróság dönti el a vagyon felosztásának részleteit. Amennyiben a válást/különválást nem támadják meg, akkor a házastársak maguk döntenek. A döntést a bíróságnak jóvá kell hagynia. A Polgári Törvénykönyv 1333. cikke rendelkezik arról, hogy a közös vagyont úgy kell felosztani, hogy mindkét házastárs a közös vagyonhoz tartozó vagyontárgyak felét kapja meg.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

A vagyonközösségi rendszer alkalmazása esetén mindkét házastárs köteles a hiányt kiegyenlíteni, ha saját adósságai kielégítésére a közös vagyont használta fel (a Polgári Törvénykönyv1331. cikkének (1) bekezdése). Ha egy házastárs személyes vagyonát használták fel közös adósság kielégítésére vagy a közös vagyonban történt befektetés kifizetésére, akkor adott házastársnak joga van az összeg kiegyenlítéséhez (a Polgári Törvénykönyv1331. cikkének (2) bekezdése). A kompenzációnak pénzben kell megtörténnie (a Polgári Törvénykönyv 1331. cikkének (3) bekezdése).