6 Mik a halál következményei?

Ez attól függ, hogy az előbb elhunyt házastárs hagyott-e maga után végrendeletet. A házastársaknak joguk van végrendeletben teljes vagyonuk egyetemes örökösének kinevezni egymást. Ebben az esetben az elhunyt házastárs utóda keresetet nyújthat be az őt megillető kötelesrész iránt (habár ilyen keresetre alig van példa). Végrendelet hiányában, amennyiben az elhunyt utódot hagy maga után, akkor a gyermekek (vagy leszármazottaik, amennyiben a házastárs halálakor a gyermekek már elhunytak) kapják a hagyaték felét, a másik felét pedig a túlélő házastárs örökli (a Polgári Törvénykönyv 808. cikkének (1) bekezdése). A túlélő házastársnak ezenfelül joga van fő lakóhelyén továbbélni (a Polgári Törvénykönyv 633. cikke). Ha az elhunyt nem hagyott maga után gyermekeket vagy más leszármazottakat, akkor túlélő házastársa az egyedüli örökös (a Polgári Törvénykönyv 810. cikke).