8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

Az újonnan elfogadott Élettársi törvény, Málta törvényeinek 571. fejezete speciális rendelkezéseket tartalmaz kizárólag a regisztrált élettársak „rendes, elsődleges, közös otthona” vonatkozásában.

Az egyik regisztrált élettárs halála esetén, amennyiben a közös otthon közös tulajdon tárgyát képezte, a túlélő élettárs élethosszig vagy házasságkötéséig, élettársi vagy új regisztrált élettársi kapcsolat létesítéséig tartó használati jogot szerez.

Amennyiben a közös otthon az elsőként elhunyt regisztrált élettárs tulajdona volt, a túlélő bejegyzett élettárs használati jogot szerez az ingatlanon, mely megegyezik az együttélés éveinek számával, ami azonban nem lehet több 15 évnél. Ugyanakkor a jogszabály szerint ezen használati jogot a túlélő regisztrált élettárs élethosszig gyakorolhatja, vagy addig, ameddig házasságot köt, élettársi kapcsolatot, vagy újabb regisztrált élettársi kapcsolatot létesít.

Az ingó vagyontárgyak tekintetében a jog megdönthető vélelmet állít fel, mely szerint az élettársak egyenlő arányban jogosultak az együttélés időszaka alatt szerzett, a „rendes, elsődleges, közös otthonban” található ingó vagyontárgyak tulajdonjogára.