4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A házassági vagyonjogi nyilvántartást a bírósági hivatal titkára vezeti. A házassági szerződést a házasságkötés helyszíne szerint illetékes bíróságon kell nyilvántartásba vetetni. Amennyiben a házasságot Hollandia területén kívül kötik, akkor a házassági szerződést a hágai bírósági hivatal titkáránál kell nyilvántartásba vetetni.

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A házassági szerződést tartalmazó közokirat másolatát nyilvántartásba veszik.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A nyilvántartásba bárki betekinthet, és térítés ellenében a házassági szerződésről másolatot kaphat.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házasság fennállása alatt kötött megállapodás jóhiszemű harmadik személyekkel szemben csak a szerződés nyilvántartásba vétele után 14 nappal hatályos (lásd a BW 1:120. cikkét). A házasságkötés időpontját megelőzően kötött és nyilvántartásba vett házassági szerződések a házasságkötés napjától hatályosak [harmadik személyekkel szemben].