5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

A vagyonközösség a válással felbomlik (lásd a BW 1:99. cikkét). Elvben mindkét házastárs a vagyontárgyak felére jogosult. A vagyonközösség felbomlása után bármelyik házastárs visszakérheti ruháit, ékszereit, munka- és üzleti felszerelését, családi papírjait és emléktárgyait (lásd a BW 1:101. cikkét). A vagyon megosztását válási megállapodás vagy bíró állapíthatja meg (lásd a BW 3:185. cikkét). Ezt bármikor lehet kérni (lásd a BW 3:178. cikkét). Válás esetén a házassági szerződésben foglalt nettósítási megállapodást alapul véve a házastársaknak el kell számolniuk egymás között (pénzbeli kompenzáció formájában).

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

A válást követően a volt házastárs továbbra is felelős marad a házasság fennállása alatt általa vállalt összes közös adósságért. A másik volt házastárs a házasság felbontását követően egyetemlegesen felelős ezért az adósságért. A hitelező ezt a tartozást csak a közös vagyonnak a másik volt házastársat megillető részéből elégítheti ki. Az adósság az adósságot vállalt volt házastárs magánvagyonából is kiegyenlíthető, de a másik házastárs magánvagyonából nem (lásd a BW 1:102. cikkét).

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

A közös vagyon megosztására a vagyontárgyak természetbeni megosztásával vagy pénzbeli kompenzáció fizetésével kerülhet sor. A megosztást bármikor lehet kérni (lásd a BW 3:178. cikkét).