7 Az Ön nemzeti joga rendelkezik többnemzetiségű házaspárokra vonatkozó speciális házassági vagyonjogi rendszerről?

Nem, de lásd az 1. kérdésre adott választ.