4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

Lengyelországban a házassági szerződéseknek nincs külön nyilvántartása.

Az országos cégbírósági nyilvántartásokról szóló törvénnyel összhangban a vállalkozókat nyilvántartásba kell venni. A törvény megengedi, hogy nyilvántartásba vegyék azon egyének házassági vagyonjogi rendszerére vonatkozó információkat, akik a nyilvántartásban vállalkozóként vagy gazdasági társaságban tagként szerepelnek. A nyilvántartásba vett adatok publikusak. Így ebben az esetben a szerződő fél házassági szerződés létezéséről történő tájékoztatása a fent említett nyilvántartásba való bejegyzésről történő információ nyújtásával teljesítettnek tekintendő (lásd a 3.1. pontot).