9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A peres eljárások során a lengyel bíróságoknak akkor van joghatóságuk házassági ügyekben és a házastársak vagyoni jogviszonyaira vonatkozó ügyekben, ha az alperes lakóhelye vagy tartózkodási helye Lengyelországban található vagy, ha ez nem áll fenn, akkor:

  • 1) mindkét házastárs utolsó közös lakóhelye vagy utolsó közös tartózkodási helye Lengyelországban volt és az egyik házastársnak még mindig Lengyelországban van lakóhelye vagy tartózkodási helye; vagy
  • 2) a felperes házastárs közvetlenül az eljárás kezdetét megelőzően legalább egy évig Lengyelországban rendelkezett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; vagy
  • 3) a felperes házastárs lengyel állampolgár, és közvetlenül az eljárás kezdetét megelőzően legalább egy évig Lengyelországban rendelkezett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel; vagy
  • 4) mindkét házastárs lengyel állampolgár.

A lengyel bíróságoknak kizárólagos joghatóságuk van, ha mindkét házastárs lengyel állampolgár és mindketten lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek Lengyelországban (a Polgári Perrendtartás 11031. cikke). A nemperes eljárások során a lengyel bíróságoknak akkor van joghatóságuk házassági ügyekben, ha az egyik házastárs vagy az egyik házasodni szándékozó személy lengyel állampolgár vagy olyan külföldi, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Lengyelországban vagy Lengyelországban kíván házasságot kötni. A vagyonközösségi rendszer megszüntetésekor a közös vagyon megosztására vonatkozó ügyek szintén a lengyel joghatóság alá tartoznak, ha a közös vagyon vagy annak jelentős része Lengyelországban található (a Polgári Perrendtartás 11061).