2 Létezik-e törvényerejű házassági vagyonjogi rendszer, és ha igen, mit biztosít?

2.1. Kérjük mutassa be az általános elveket: Milyen javak képezik a közös tulajdon részét? Milyen javak képezik a házastársak önálló vagyonát?

I) Hacsak nem kötöttek házassági szerződést, amelyben erről másképp rendelkeztek, a vagyonközösségi rendszer alkalmazandó (a Polgári Törvénykönyv 1717. cikke).

A házastársak közös vagyona többek között a következőket foglalja magában:

 • (a) a házastársak munkájából eredő jövedelmek és bármely olyan vagyon, amelyet a házastársak házasságuk alatt szereztek meg és amelyet törvény nem zár ki (a Polgári Törvénykönyv 1724. cikke).

A házastársak különvagyona többek között a következőket foglalja magában:

 • (a) a házasságkötés idején bármelyik házastárs tulajdonában levő vagyon;
 • (b) bármely vagyon, amelyet a házastárs a házasság alatt öröklés vagy ajándékozás útján szerzett meg;
 • (c) előzetes jogosultság alapján a házasság alatt megszerzett vagyon (a Polgári Törvénykönyv 1722. és 1723. cikke).

2.2. Léteznek jogi feltevések a tulajdoni viszonyokat illetően?

Hacsak nem bizonyítják ennek ellenkezőjét, az ingó vagyontárgyak a közös vagyon részének tekintendők (a Polgári Törvénykönyv 1725. cikke).

2.3. Kell-e a házastársaknak vagyoni leltárt készíteniük? Ha igen, mikor és hogyan?

A portugál jog szerint nem kötelező vagyonleltárt létrehozni.

2.4. Ki kezeli a tulajdont? Ki jogosult értékesíteni a tulajdont? Lehetősége van az egyik házastársnak egyedül értékesíteni/kezelni a tulajdont, vagy szükséges-e a másik házastárs hozzájárulása (pl. a házastársak otthonának értékesítése esetén)? Milyen hatással van a másik fél hozzájárulásának hiánya egy jogi tranzakció érvényességére, illetve annak harmadik féllel szembeni megtámadhatóságára?

A közös vagyont mindkét házastárs kezeli. Mindkét házastárs hozzájárulása szükséges az ingatlanvagyon jelzáloggal történő terheléséhez vagy elidegenítéséhez. Ha egy ilyen jogügyletet a másik házastárs hozzájárulása nélkül kötöttek meg, a jogügylet megtámadható.

Mindegyik házastárs függetlenül kezelheti saját vagyonát. Továbbá a házastársak a következő vagyontárgyakat szintén kizárólagosan kezelhetik, még akkor is, ha ezek a közös vagyon részét képezik:

 • (a) munkája után járó jövedelem;
 • (b) szerzői jogai;
 • (c) a házasságba általa bevitt vagy a házasság alatt ellenszolgáltatás nélkül megszerzett közös vagyon, illetve ehhez kapcsolódóan átvállalt jogok;
 • (d) a mindkét házastársnak ajándékozott vagy örökségül hagyott, bármely olyan vagyon, amelynek esetén az egyik házastársat kizárták annak kezeléséből, kivéve különleges eseteket;
 • (e) a másik házastárshoz vagy a közös vagyonhoz tartozó ingó vagyon, amelyet az egyik házastárs kizárólagosan munkaeszközként használ;
 • (f) a másik házastárs tulajdonát képező vagyon, amennyiben ez a házastárs nem képes a vagyont kezelni, mert az távoli vagy ismeretlen helyen helyezkedik el vagy bármely egyéb okból; feltéve, hogy egy ügyvédet nem ruháztak fel a vagyon kezeléséhez szükséges jogokkal;
 • (g) a másik házastárs tulajdonát képező vagyon, ha a házastárs erre vonatkozóan meghatalmazást ad (a Polgári Törvénykönyv 1678. cikke).

Bármelyik házastárs saját nevében bankszámlát nyithat és fölötte szabadon rendelkezhet, függetlenül az alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszertől (a Polgári Törvénykönyv 1680. cikke).

2.5. Kötelező érvényű-e az egyik házastárs által kötött jogi tranzakció a másik házastársra is?

Mindkét házastárs felelős bármelyik házastárs által, a családi élet normális költségeinek fedezése céljából, a házasság előtt vagy közben vállalt adósságokért; illetve azon adósságokért, amelyeket a házastársak közös érdekében a vagyont kezelő házastárs a házasság alatt a vagyonkezelői hatáskörén belül vállalt (a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke).

2.6. Ki a felelős a házasság alatt felhalmozott adósságért? Milyen vagyontárgy használható fel a hitelezők által a követeléseik kielégítésére?

A következő adósságokért mindkét házastárs felelős:

 • (a) a házasság előtt vagy alatt mindkét házastárs által vagy a másik házastárs hozzájárulásával az egyik házastárs által vállalt adósságok (a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke 1 bekezdésének a) pontja);
 • (b) a házasság előtt vagy alatt bármelyik házastárs által, a családi élet normális költségeinek fedezése céljából vállalt adósságok (a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke 1. bekezdésének b) pontja);
 • (c) a házasság alatt a pár közös érdekében, a vagyont kezelő házastárs által, vagyonkezelői hatáskörén belül vállalt adósságok (a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke 1. bekezdésének c) pontja);
 • (d) kereskedelmi tevékenység részeként bármelyik házastárs által vállalt adósságok, kivéve, ha be lehet bizonyítani, hogy az adósságokat nem a pár közös érdekében vállalták, vagy ha a vagyonelkülönítési rendszert kell alkalmazni (a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke 1. bekezdésének d) pontja);
 • (e) adósságok, amelyek adományokat, örökségeket vagy hagyatékokat terhelnek, amennyiben az érintett vagyontárgyak a közös vagyon részévé váltak (a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke 1. bekezdésének e) pontja és 1693. cikkének 2. bekezdése).

A vagyonegyesítési rendszerben a házasság előtt bármelyik házastárs által vállalt adósság a közös vagyon része lesz, de kizárólag abban az esetben, ha ez a házastársak közös javát szolgálja a Polgári Törvénykönyv1691. cikke 1. bekezdésének e) pontja és 1693. cikkének 2. bekezdése). A következő adósságokért kizárólag az egyik házastárs felelős (a Polgári Törvénykönyv 1692. cikke): a házasság előtt vagy alatt, bármelyik házastárs által vállalt bármilyen adósság, amelyet a másik házastárs hozzájárulása nélkül vállaltak, és amely nem esik a Polgári Törvénykönyv 1691. cikke 1. bekezdése b) és 1. bekezdése c) pontjának hatálya alá; bűncselekményből, kártérítésből vagy kompenzációból eredő adósságok, jogi díjak vagy bírságok, amelyeket az egyik házastárs cselekedetei miatt kell kifizetni, kivéve, ha ezek a cselekedetek kizárólag polgári kötelezettséget jelentettek és a Polgári Törvénykönyv 1691. cikk 1. vagy 2. bekezdése alá tartoznak; illetve bármely olyan adósság, amelyet a közös vagyon nem foglal magában a Polgári Törvénykönyv 1694. cikkének 2. bekezdésében foglaltaknak megfelelően.