4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Az anyakönyvi hivatalok nyilvántartást vezetnek az alkalmazandó házassági vagyonjogi rendszerről (az Anyakönyvi Törvénykönyv 180. és azt követő cikkei). Ha a házastársak a házasság előtt kötöttek házassági szerződést, akkor ezt a megfelelő anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett házassági anyakönyvi kivonatban meg kell említeni (az Anyakönyvi Törvénykönyv 190. cikke).

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

Az általános követelményeken felül a házassági anyakönyvi kivonatnak tartalmaznia kell többek között egy feljegyzést arra vonatkozóan, hogy a házasságot szerződéssel vagy anélkül kötötték, továbbá hivatkozást a megfelelő okiratra vagy okmányra, amely a meghatározott házassági vagyonjogi rendszer részleteit és – amennyiben a fentebb felsorolt formák egyike – a vagyonjogi rendszer formáját tartalmazza (az Anyakönyvi Törvénykönyv 181. cikke).

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

Az anyakönyvi nyilvántartás nyilvános.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házassági szerződés ellen kizárólag akkor emelhetnek kifogást harmadik felek, ha azt nyilvántartásba vették (a Polgári Törvénykönyv 1711. cikkének 1. bekezdése és az Anyakönyvi Törvénykönyv 191. cikkének 1. bekezdése).