5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

Válás esetén a házastársak közös vagyonát megosztják. Először a házastársak személyes vagyonát különítik el egymástól. Ezt követően kifizetik a kompenzációkat és adósságokat. Végül mindegyik házastárs megkapja a közös vagyon felét. Az egyenlő megosztás szabálya kötelező érvényű, ami azt jelenti, hogy az erről másképp rendelkező bármilyen megállapodás semmis (a Polgári Törvénykönyv 1730. cikke). Válás esetén a házastársak akkor is, ha kikötötték a vagyonegyesítési rendszer alkalmazását vagyonukra, kizárólag azt kapják meg, amire a törvényes vagyonközösségi rendszer alapján jogosultak lennének (a Polgári Törvénykönyv 1790. cikke).

Amennyiben a házastársak nem tudnak megállapodni közös vagyonuk megosztásáról, a vagyont a bíróság osztja meg közöttük. A házastársak közjegyző jelenlétében vagy az anyakönyvi hivatalban állapodhatnak meg közös vagyonuk megosztásáról, amennyiben így döntenek.

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

A közös vagyon megosztásakor a közös adósságokat is felosztják. Az ilyen megosztás azonban csak akkor hatályos, ha ahhoz a hitelezők hozzájárulásukat adták.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

Ha a vagyonmegosztás során az egyik házastárs által kapott vagyontárgyak értéke meghaladja azt a részt, amire jogosult lenne, akkor a házastársak megállapodhatnak természetbeni vagy pénzbeli kiegyenlítésben. Ebben az esetben a kiegyenlítés érdekében átadott fizetség összegét a közjegyző számolja ki az értéktárgyak és adósságok értéke, valamint a közös vagyonban mindkét házastárs által betöltött részesedés alapján. Amennyiben a házastársak nem tudnak megállapodni egymással, a bíróság dönt a kiegyenlítésről.