8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A portugál jog nem tartalmaz semmilyen különleges rendelkezést a partnerek vagyonjogi kapcsolataira vonatkozóan. A kötelmi jog általános feltételei alkalmazandóak.