3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

A házastársak választhatnak a törvényes vagyonközösségi rendszer, az egyezményes vagyonközösségi rendszer és a vagyonelkülönítési rendszer között. Az egyezményes vagyonközösségi rendszerben a házastársak kiterjeszthetik vagy korlátozhatják a közös vagyon körét, szabályozhatják a közös vagyon lehetséges jövőbeli megosztásának módjait, vagy meghatározhatják, hogy a kezelésre vonatkozó bizonyos ügyletekhez mindkét házastárs hozzájárulása legyen szükséges. Ha vagyonelkülönítési rendszerről rendelkeznek, akkor mindegyik házastárs megőrzi a házasság megkötése előtti vagyonát, és a házasság alatt önállóan megszerzett vagyontárgyak kizárólagos tulajdonosává válik. Azonban a házastársak nem térhetnek el a Polgári Törvénykönyv 313. és 328. cikkében szabályozott elsődleges rendszertől, függetlenül az általuk választott házassági vagyonjogi rendszertől.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házassági szerződést, amelyben a törvényes vagyonközösségi rendszertől eltérő rendszert választanak, közjegyzői okirat formájában kell megkötni, különben a szerződés semmis.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

A házassági szerződést a házasságkötés előtt is meg lehet kötni, amely esetben a szerződés kizárólag a házasságkötés időpontjától hatályos. A házassági szerződést a házasság fennállása alatt is meg lehet kötni, amely esetben a szerződés a tényleges megkötés időpontjától hatályos (a Polgári Törvénykönyv 330. cikke).

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

Polgári Törvénykönyv 369. cikkével összhangban, ha a házasságot legalább egy évvel korábban kötötték, a házastársak a fennálló házassági vagyonjogi rendszert bármikor kicserélhetik egy másik rendszerre, vagy megváltoztathatják a jelenlegi rendszert a házassági szerződések megkötésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott anyagi és formai szabályoknak megfelelően.