4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

A házassági szerződéseket nyilvántartásba kell venni a Romániai Közjegyzők Országos Szövetsége (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România) által vezetett Házassági Vagyonjogi Rendszerek Nemzeti Nyilvántartásban, a házasságkötés helyén található anyakönyvi nyilvántartásokban és a vagyontárgyak jellegétől függően egyéb, bárki számára hozzáférhető nyilvántartásokban (cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás stb.).

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A házassági szerződés másolatát el kell küldeni a Házassági Vagyonjogi Rendszerek Nemzeti Nyilvántartásba, az anyakönyvi nyilvántartásba és a fent említett egyéb nyilvántartásokba.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A Házassági Vagyonjogi Rendszerek Nemzeti Nyilvántartásban szereplő adatokat bárki lekérdezheti, és kérheti azokról tanúsítvány kiadását, (a Polgári Törvénykönyv 334. cikkének 5. bekezdése) anélkül, hogy bármilyen érdekeltségét igazolnia kéne.

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A házassági szerződés harmadik felekkel szemben csak akkor hatályos, ha azt nyilvántartásba vették.