5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

Válás esetén a házassági vagyonjogi rendszer a válókereset benyújtásának időpontjától kezdve megszűnik, kivéve, ha a házastársak a bíróságtól vagy a válási határozatot meghozó hatóságtól azt kérik, hogy az a vagyonjogi rendszer megszűntét a de facto válás időpontjában határozza meg (a Polgári Törvénykönyv385. cikke). Ebben az esetben a közös vagyont a házastársak megállapodásának megfelelően vagy – amennyiben nincs ilyen megállapodás – bírósági határozat alapján osztják meg. A megosztás bírósági határozat által vagy közjegyző által készített közokirat formájában történhet (a Polgári Törvénykönyv 320. cikke). A törvényes vagy egyezményes vagyonközösségi rendszerben a vagyont a következőképpen osztják meg: minden házastárs megtarthatja saját személyes vagyonát, a közös vagyont megosztják a házastársak között és az adósságokkal korrigálják. Azt, hogy adott házastárs mekkora részesedésre jogosult, az határozza meg, hogy a közös vagyon megszerzéséhez és a közös kötelezettségek teljesítéséhez milyen mértékben járult hozzá (a Polgári Törvénykönyv 357. cikke). A bármelyik házastárs által a háztartásban vagy gyermeknevelésben végzett munka a családi költségekhez való hozzájárulásnak tekintendő (a Polgári Törvénykönyv 326. cikke).

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

A válás során az adósságokat a házastársak megállapodásának megfelelően korrigálják. Ennek hiányában az adósságokat a bíróság korrigálja.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

Amennyiben a közös vagyon megosztása során az egyik házastársnak megítélt vagyontárgyak meghaladják azt a részesedést, amelyre adott házastárs jogosult lenne ezen vagyontárgyak megszerzésében való hozzájárulásának alapján, akkor a másik házastárs megfelelő összeg fizetésére jogosult. Ezen felül a válásban vétlen házastárs, akit a házasság megszűnése miatt kár ér, a másik házastárstól kompenzációt követelhet. Ha a válás a felperes élettárs életkörülményeiben jelentős romlást idéz elő, és a házasság legalább 20 évig tartott, valamint a válást az alperes házastárs kizárólagos vétsége miatt mondták ki, a felperes házastárs nagyobb kompenzációra jogosult (a Polgári Törvénykönyv 388. és 390. cikke).