4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

Szlovákiában nem létezik külön nyilvántartás a házassági szerződésekről. A közokiratba foglalt szerződéseket a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarájánál vezetett Közokiratok Központi Közjegyzői Jegyzékében tartják nyilván. A közokirat birtokosa a Közjegyzői Kamara weboldalára látogatva ellenőrizheti, hogy a közokiratot a Szlovák Köztársaságban készítették-e, és megtudhatja az okiratot elkészítő közjegyző nevét is. A közokiratok tartalma azonban nem hozzáférhető.