9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

A válást, a házasság érvénytelenítését, a házasság létezésének vagy nemlétének megállapítását illetően annak a kerületnek a kerületi bírósága illetékes, ahol a házastársak utolsó közös lakóhelye található, ha legalább az egyik házastárs még mindig ott él. Ha nincs ilyen bíróság, az alperes általános bírósága illetékes, és ha ilyen bíróság sincs, a felperes általános bírósága (a Polgári Perrendtartás (Občianskeho súdneho poriadku – OSP) 88. §-a). Az általános bíróság annak a kerületnek bírósága, ahol az állampolgár lakóhelye található, ha pedig nincs lakóhelye, annak a kerületnek a bírósága, ahol az állampolgár tartózkodik.

A házastársi közös vagyon vagy más vagyon megosztását illetően a válás vagy a közös otthon bérletének megszűnése után, a válást kimondó bíróság illetékes. Házassági ügyekben a szlovák bíróságok akkor rendelkeznek joghatósággal, ha legalább az egyik házastárs a Szlovák Köztársaság állampolgára. Ha egyik házastárs sem szlovák állampolgár, a szlovák bíróság a következő esetekben járhat el:

  • Ha legalább az egyik házastárs lakóhelye az országban van, és a bíróság határozatát el lehet ismertetni azokban az államokban, amelyeknek a házastársak állampolgárai, vagy
  • Ha legalább az egyik házastárs hosszabb ideig a Szlovák Köztársaságban lakott, vagy
  • A házasság érvénytelenségét illetően, ha a házastársak ott élnek. (a ZMPS 38. §-a)