3 Hogyan befolyásolhatják a házastársak a vagyonjogi rendszert?

3.1. Mely rendelkezések módosíthatók szerződés által és melyek nem? Milyen házassági vagyonjogi rendszerek választhatók?

Az új Szlovén családjogi törvény szabályozza a házassági vagyonjogi szerződés intézményét. Ez egy olyan szerződés, melyben a házastársak meghatározzák a törvényes vagyonjogi rendszertől eltérő rendszerüket. Ebben a szerződésben a házastársak egyhangúlag megegyezhetnek bármilyen vagyonjogi rendszerben a házasság idejére és válás esetére. Mielőtt ezen szerződés kötésére sor kerül, a házastársak kötelesek egymást tájékoztatni tulajdoni viszonyaikról. Amennyiben ez elmarad a megállapodás megtámadható. A szerződés tartalmazhat kölcsönös tartásra, illetve válás esetén házastársi tartásra vonatkozó rendelkezéseket.

3.2. Mik a formai követelmények és kivel kell felvenni a kapcsolatot?

A házastársak között megengedett megállapodást és annak módosításait közjegyzői okiratba kell foglalni.

A szerződést közvetlenül végrehajtható közjegyzői okiratban kell megkötni. A szerződés aláírása előtt a közjegyző köteles annak tartalmát a felek részére elmagyarázni, és az aláírást követően a szerződés bejegyzendő a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartásába. Amennyiben a szerződés nem érvényes, a törvényes vagyonjogi rendszer alkalmazandó. Amennyiben nem került sor a szerződés nyilvántartásba történő bejegyzésére, harmadik személyekkel szemben vélelmezendő, hogy a törvényes vagyonjogi rendszer az alkalmazandó.

3.3. Mikor kell megkötni a szerződést és mikortól lesz hatályos?

Olyan szerződéseket, amelyek a különvagyont a közös vagyon részeként határozzák meg, kizárólag a házasság fennállása alatt lehet kötni.

A szerződési szabadság érvényesül: a szerződés megkötésétől kezdve a szerződésben kikötött vagyonjogi rendszer hatályos, feltéve, ha a házastársak más hatálybalépési időpontban nem állapodtak meg. A házasságkötés előtt megkötött szerződés a házasságkötés napján, vagy azt követően, a felek által meghatározott másik napon lép hatályba.

3.4. Módosíthatják-e a házastársak a meglévő szerződést? Ha igen, milyen feltételekkel?

A szerződési szabadság érvényesül: a házastársak közvetlenül végrehajtható közjegyzői okiratban módosíthatják a már megkötött szerződésüket. Ez a módosítás bejegyzendő a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartásába.