4 Nyilvántartásba lehet-e vagy kell-e venni a házassági vagyonjogi rendszert?

A házassági vagyonjogi rendszert és annak bármely változását/módosítását nyilvántartásba kell venni ahhoz, hogy harmadik felekkel szemben hatályos legyen.

4.1. Az Ön országában létezik-e (egy vagy több) nyilvántartás a házassági vagyonjogi rendszerekről? Hol?

Spanyolországban több anyakönyvi nyilvántartás létezik. A házasságkötést és bármely házassági szerződést a házastársak szokásos tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvi  hivatalban kell nyilvántartásba venni (a Polgári Törvénykönyv 1333. cikke, az anyakönyvi nyilvántartásról szóló törvény [LRC] 69.  és 70. cikke). Kizárólag a házasság regisztrálása kötelező (anyakönyvi nyilvántartásról szóló törvény [LRC] 71. cikke).

4.2. Mely dokumentumok kerülnek nyilvántartásba? Mely információk kerülnek a nyilvántartásba?

A házasságkötés előtt, valamint a házasság fennállása alatt kötött házassági szerződéseket nyilvántartásba kell venni, ha a házassági vagyonjogi rendszert megváltoztatják (vagy azok nem lesznek hatályosak a harmadik felekkel szemben), és nyilvántartásba kell venni a különválásra és válásra vonatkozó ítéleteket is (az anyakönyvi nyilvántartásról szóló törvény [LRC] 77. cikke). Az érdekelt felek az anyakönyvi hivatal által kiállított kivonatot kapnak kézhez, amellyel a nyilvántartásba vétel tényét tudják igazolni (az anyakönyvi nyilvántartásról szóló törvény [LRC] 75. cikke). A gyakorlatban használt másik dokumentum a Libro de Familia („Családi Könyv”), amely a házasságok részleteit, a gyermekek születési adatait stb. tartja nyilván.

4.3. Ki és hogyan férhet hozzá a nyilvántartásban szereplő információkhoz?

A nyilvántartásba vett információ nyilvános (az anyakönyvi nyilvántartásról szóló törvény [LRC] 6. cikke), de a védett adatok kizárólag az érdekelt felek vagy örököseik számára elérhetőek (az adatvédelemről szóló 1999. évi 15. törvény).

4.4. Mi a nyilvántartás jogi hatása (érvényesség, megtámadhatóság)?

A nyilvántartásba vétel jogi következménye a szerződés harmadik felekkel szembeni hatálya (az anyakönyvi nyilvántartásról szóló törvény [LRC] 70. cikke).