6 Mik a halál következményei?

Halál esetén a 2.3. , 5.1. és 5.2. szakaszban foglalt szabályok alkalmazandóak az adósságok és vagyontárgyak leltárba vételére, megosztására és felosztására vonatkozóan, kivéve, hogy a vagyon azon része, amely az elhunytnak jutott volna, most az örökösöké lesz. Kompenzációra is sor kerülhet, és a túlélő házastárs jogosult a túlélő haszonélvezeti jogaira (usufructo viudal), amelynek összege attól függően változhat, hogy a túlélő házastárs az elhunyt leszármazottaival vagy felmenőivel közösen vagy egyedül örököl. Elsősorban vagyontárgyakat engednek át, de történhet az átadás  készpénzben is (a Polgári Törvénykönyv 834–840. cikkei). A haszonélvezeti jogok alá eső vagyonrészt a végrendeletben meg lehet növelni (a törvény által megengedett határig).