8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

A regisztrált partnerekre nézve nincs egységes spanyol szabályozás sem az anyagi jogban, sem a nemzetközi magánjogban. Az egyes autonóm régiók önálló szabályozással rendelkeznek.

A kapcsolat lehet homoszexuális vagy heteroszexuális, regisztrált vagy nem regisztrált. Nincs általános nemzeti szabályozás.

Andalúzíában, Aragóniában, Asztúriában, a Baleár-szigeteken, a Kanári-szigeteken és Kantábriában, a kapcsolatokról szóló törvény tartalmaz jogszabályi előírásokat is a kapcsolatok nyilvántartásának meglétével kapcsolatban.

Katalónia kizárólag települési nyilvántartásokról gondoskodik. A kapcsolat fennállását közokiratban kell bizonyítani.

Extremadurában, Madridban, Navarrában, Baszkföldön, Valenciában, Kasztília-La Manchában, valamint Kasztília és Leónban nem létezik külön előírás a kapcsolatokra vonatkozóan, ezt is a kapcsolati nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések tartalmazzák.

A kapcsolati nyilvántartásokat nem nemzeti, hanem regionális (autonóm) szinten szabályozzák, és külön jogszabályi előírások kizárólag Andalúzíában, Aragóniában, Asztúriában, a Baleár-szigeteken, a Kanári-szigeteken, Kasztília-La Manchában, Kasztília és Leónban, Extremadurában, Galíciában, Madridban, Baszkföldön és Valenciában vannak, amelyek a de facto kapcsolatokra vonatkozóan is rendelkeznek jogszabályi előírásokkal.

Minden autonóm közösség másként szabályozza a nyilvántartást, és a nyilvántartásba vétel joghatásai nagy mértékben eltérnek: egyes régiókban egyszerűen deklaratív jellegű, máshol a házassággal gyakorlatilag egyenértékű. Egyes autonóm közösségek nem gondoskodnak regionális nyilvántartásról.

Nincsenek külön jogszabályi előírások a nem regisztrált házasságon kívüli kapcsolatok vagyonjogi kapcsolataira vonatkozóan, és még a regisztrált kapcsolatokban is a partnerek azok, akik a vagyonjogi rendszert rendezik (kivéve, ha törvény erről másként nem rendelkezik), amellett, hogy lehetőségük van a házassághoz hasonló szabályokat választani. Megállapodás vagy külön jogszabályi előírások hiányában a kötelmi jog és a vagyonjog általános szabálya alkalmazandóak. 

Amennyiben másként nem rendelkeznek róla, a családi otthon a tulajdonos tulajdonában van, hacsak nincsenek gyermekek vagy védelemre szoruló érdek, amely esetben a bíróság dönt.