5 Mik a válás/különválás következményei?

5.1. Hogyan osztják fel a vagyont (dologi jogok)?

A házassági jogok akkor érvényesülnek, amikor a házasság megszűnik, és vagyonmegosztásra kerül sor. Először a házastársaknak a házassági vagyonból való részesedését állapítják meg. Mivel mindkét házastárs önállóan tulajdonosa saját vagyonának, a követelés nem meghatározott vagyontárgyakra szól, hanem kizárólag egy névleges értékre, azaz a házassági vagyon nettó (adósságok levonása utáni) értékének felére. Az a házastárs, aki a házassági vagyon nagyobb részét birtokolja, választhat, hogy a különbözetet egyösszegű kifizetéssel, vagy azzal egyenértékű vagyontárgyak átadásával egyenlíti ki (ÄktB 11:9). A gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévő házastárs viszont kérheti a közös otthon és a háztartási javak átvételét, kompenzáció ellenében (ÄktB 11:8). Ha a teljes vagyonuk különvagyon, és egyik házastárs sem kéri a közös otthon és a háztartási javak átvételét, semmiféle vagyonmegosztás nem szükséges (ÄktB 9:1). Meg kell említeni, hogy a válást akkor is ki lehet mondani, ha a felek nem tudnak valamennyi járulékos kérdésben megállapodni. Ebben az esetben az ilyen kérdésekkel külön kell foglalkozni.

5.2. Ki a felelős a meglévő adósságért a válást/különválást követően?

Mindegyik házastárs felelős a saját tartozásaiért, mind a házasság fennállása alatt, mint pedig a válást követően.

5.3. Tarthat-e igényt az egyik házastárs vagyonkiegyenlítésre (nincs vagyonfelosztás, helyette az egyik fél pénzben egyenlíti ki a vagyon felének ellenértékét)?

5.3.1. Vagyonegyesítő házassági vagyonjogi rendszer esetén:
- Az igényt készpénzben vagy természetben kell kielégíteni?
- Hogyan történik a követelés megállapítása?
- Mekkora a vagyonkiegyenlítés összege?
- Mikor írják elő a követelést?

A svéd jog nem tartalmaz ilyen rendszerre vonatkozó rendelkezéseket.

5.3.2. Egyéb esetekben (nem vagyonegyesítő rendszer)?

Az 5.1. pont alatt leírtaknak megfelelően, ha az egyik házastársnak több házassági vagyona van, mint a másiknak, a különbözetet egy egyösszegű kifizetéssel lehet kiegyenlíteni.