9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Ebben az esetben is két különböző szabályozási keretrendszer létezik (lásd a 1.1. kérdést). Az Északi országok egymás közötti kapcsolatait szabályozó egyezmény 8. §-a szerint a vagyonmegosztás céljából benyújtott keresetet annak a szerződő államnak az illetékes hatósága bírálja el, ahol a házastársak közötti válás vagy különválás folyamatban van. A (1990:272) törvény 2. §-a szerint a svéd bíróságok rendelkeznek joghatósággal a Svédországban folyó válással kapcsolatos házassági vagyonra vonatkozó jogvitákban is. Emellett a svéd bíróságok rendelkeznek joghatósággal abban az esetben is, ha az alperes szokásos tartózkodási helye Svédországban található, vagy ha a felperes szokásos tartózkodási helye Svédországban van, és a házassági vagyonra a svéd jog vonatkozik, ha a jogvita Svédországban található vagyonra vonatkozik, vagy ha az alperes elfogadja, hogy az ügyben Svédországban fognak határozatot hozni. Az alperes szokásos tartózkodási helye szerinti körzeti bíróság rendelkezik illetékességgel. Ha svéd joghatóság esetén nincs illetékes bíróság, a (1990:272) törvény 18. §-a alapján a peres eljárást Stockholm város kerületi bíróságán is le lehet folytatni.