1 Milyen jog alkalmazandó?

1.1. Milyen jog alkalmazandó egy házaspár vagyonára? Milyen kritériumok/szabályok határozzák meg az alkalmazandó jogot? Milyen nemzetközi egyezményeket kell figyelembe venni egyes országok vonatkozásában?

Anglia/Wales

Az angliai és walesi bíróságok minden esetben a lex forit alkalmazzák a joghatóságuk alá tartozó, válással és annak anyagi jogkövetkezményeivel kapcsolatos ügyekben. Lásd még az alábbi 9. pontot a forum non conveniensről.

Skócia

A házastársak választásának hiányában az alkalmazandó jog ingatlan esetében annak a helynek a joga, ahol az ingatlan található (lex situs), míg ingó vagyon esetében a házastársak lakóhelyének joga. Ha a házastársak különböző országokban rendelkeznek lakóhellyel, és az ingó vagyonnal kapcsolatos kérdés Skóciában merül fel, a skót jog alkalmazandó (lex fori ) (a 2006. évi (skót) Családjogi törvény 39. szakasza).

1.2. A házastársaknak lehetőségük van megválasztani az alkalmazandó jogot? Ha igen, ezt a választást milyen elvek vezérlik (pl. a választandó jogok, formai követelmények, visszaható hatály)?

Anglia/Wales

Nem. Egy nem rég lezajlott nagy jelentőségű ügy (Radmacher v. Granatino [2010] Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága (UKSC) 42) megerősítette, hogy a lex fori alkalmazandó minden esetben. A fentiekben elmondottak szerint, a megállapodás érvényessége és a választott jog szerinti eredmény a méltányosság átfogó elvének megfelelően feltételezhetően döntő jelentőséggel bírhat (lásd alább a 2.1. és 2.2. pontot).

Skócia

A házastársak megválaszthatják az alkalmazandó jogot. Nincsenek megkötések vagy formai követelmények (a 2006. évi (skót) Családjogi törvény 39. szakasza (6) bekezdésének b) pontja).