6 Mik a halál következményei?

Anglia/Wales

Angliában és Walesben a végrendelkezés szabadsága érvényesül, és a túlélő házastársak részére nem létezik kötelesrész.

Végintézkedés hiányában a házastárs örököl a vagyonkezelésről szóló 1925. évi törvény 46. szakaszának megfelelően. A pontos követelés attól függ, hogy az örökhagyó hagyott-e maga után gyermeket („utódot”) és/vagy szülőt, édestestvért vagy annak utódját.

Függetlenül attól, hogy hagytak-e hátra végrendeletet, a túlélő házastárs követelést nyújthat be az elhunyt vagyonából történő olyan anyagi ellátásra, amelyet a bíróság az 1975. évi Öröklési (A család és az eltartottak ellátása) törvény szerint határozott meg.

Skócia

Végintézkedés hiányában a túlélő házastársnak előzetesen rögzített joga van a házra, a bútorokra és egy meghatározott összegre (az 1964. évi (skót) Öröklési törvény 8. és 9. szakasza).

Ha ezek a jogok nem merítik ki a teljes vagyont, akkor a túlélő házastársnak joga van a fennmaradó ingó vagyon harmadára is (ha az elhunyt után maradt túlélő utód) vagy a felére (ha az elhunyt után nem maradt túlélő utód). A túlélő házastárs örökli a végrendeletben nem említett vagyon maradékát akkor, ha az elhunyt után nem maradt utód, szülők vagy testvérek (lásd az 1964. évi (skót) Öröklési törvény 2. szakaszát).

Végintézkedés esetén nagyon gyakran a túlélő házastárs örökli a teljes vagyont. Elméletben a túlélő utódnak joga van az elhunyt ingó vagyonának harmadára (legitim), de az utód gyakran lemond erről a jogról.Ha a végrendelet nem említi az elhunyt házastársat, akkor annak joga van a fennmaradó ingó vagyon harmadára, ha az elhunyt után maradt túlélő utód; vagy a felére, ha az elhunyt után nem maradt túlélő utód.