8 Mit biztosít a jog a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásba nem vett élettársak tulajdona esetén?

Anglia/Wales

Az Egyesült Királyságban az azonos nemű párok hivatalossá tehetik kapcsolatukat azzal, hogy élettársi kapcsolatot létesítenek (lásd az élettársi kapcsolatokról szóló 2004. évi törvényt ). A joghatások gyakorlatilag megegyeznek a házasságéval (ideértve a vagyonrendezést is), és az élettársi kapcsolatot jogosan nevezik olyan kapcsolatnak, amely „mindenben azonos a házassággal, a nevét kivéve”.

Nem létezik külön rendszer azokra a hivatalos kapcsolat nélkül együtt élő párokra (gyakran utalnak rájuk mint „életvitelszerűen együtt élő párokra”), akikre így az általános jogszabályok,-  kifejezetten a (közös szándékkal meghozott) vélelmezett vagyonkezelésre irányadók - vonatkoznak (lásd különösen Jones v.Kernott [2011] UKSC 53). Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a bíróságoknak számottevő mérlegelési jogkörük van a gyermekre vonatkozó határozatok meghozatalára az 1989. évi Gyermektörvény 1. jegyzéke alapján („Anyagi ellátás a gyermekek részére”), ideértve az egyösszegű kifizetéseket és vagyonátruházásokat.

Skócia

Az azonos nemű párok által kötött, nyilvántartásba vett élettársi kapcsolatokra vonatkozó szabályok azonosak a házasságra vonatkozókkal (lásd az élettársi kapcsolatokról szóló 2004. évi törvény 3. részét).

A férjként és feleségként életvitelszerűen együtt élő nem házas párokra (vagy az élettársként életvitelszerűen együtt élő, nyilvántartásba nem vett partnerekre) a kapcsolat alatt ugyanúgy a fent leírt szabályok vonatkoznak, de a szétválás és elhalálozás esetén alkalmazandó szabályok eltérnek ezektől. Szétválás esetén nem kell alkalmazni a házassági vagyon egyenlő megosztására vonatkozó elvet, és a túlélőnek nincsenek előzetesen rögzített jogai vagy védett jogi részesedése a partner halálakor. Ugyanakkor az életvitelszerűen együtt élő partner a bírósághoz fordulhat anyagi ellátásért a szétváláskor (főleg az életvitelszerű együttélés alatt bizonyos hozzájárulások által okozott igazságtalan helyzetek vagy az elszenvedett hátrányok helyrehozatala céljából), másrészt a másik partner halála esetén diszkrecionális ellátásért folyamodhat (lásd a 2006. évi (skót) Családjogi törvény 25. és 29. szakaszát).