9 Melyik az illetékes hatóság, amelyhez jogvita vagy egyéb jogi kérdés esetén fordulni lehet?

Anglia/Wales

Az alkalmazható európai jogszabályokon kívül a szokásjog tág lehetőségeket kínál a joghatóság megalapozására. Alapvetően joghatóságot hoz létre, ha a házastársak egyike lakóhellyel rendelkezik Angliában és Walesben. Ugyanakkor a forum non conveniens tétele megengedi a bíróságnak, hogy felfüggessze az eljárást/elutasítsa a joghatóságot akkor, ha úgy ítéli meg, hogy egy másik joghatóság alá tartozó bíróság kedvezőbb helyzetben van ahhoz, hogy a szóban forgó üggyel foglalkozzon. Lásd még a fenti 1.1. és 1.2. pontot.

Skócia

A rendes polgári bíróságok (azaz egész Skóciát tekintve a Polgári Felsőbíróság és a helyi seriffbíróságok) rendelkeznek hatáskörrel a házassági vagyont és a válás esetén történő vagyonmegosztást illetően. A skót bíróságok akkor rendelkeznek joghatósággal válás esetén anyagi rendelkezést tartalmazó határozat meghozatalára, ha joghatósággal rendelkeznek a válás során (lásd a lakóhellyel és házassággal kapcsolatos eljárásokról szóló 1973. évi törvény 10. szakaszát). A válások esetében alkalmazandó joghatóságra a 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendeletben megállapított szabályok az irányadók.

Ahhoz, hogy a helyi seriffbíróságok rendelkezzenek hatáskörrel a válásra, a skót bíróságoknak a tanácsi rendeletnek megfelelően joghatósággal kell rendelkezniük, továbbá a házastársak egyike esetében teljesülnie kell a következőnek:

  • (i) a kereset benyújtásának napját közvetlenül megelőző 40 napos időszakban a seriffségben lakott, vagy
  • (ii) legfeljebb negyven nappal az eljárás kezdeti napja előtt legalább negyven napig a seriffségben lakott, és a kereset benyújtásának napján nincs ismert skóciai lakóhelye.