2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Teisinis sutuoktinių turto režimas reglamentuoja turto atskyrimą. Kiekvienas sutuoktinis išsaugo prieš santuoką turėtą turtą bei tampa vieninteliu santuokos metu paties įsigyto turto savininku (§ 1237 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Sutuoktinių teisė disponuoti jiems priklausančiu turtu nėra ribojama, taip pat sutuoktinis neatsako už kito sutuoktinio skolas.

2.2. Ar yra teisinių prielaidų dėl nuosavybės priskyrimo?

Tokių teisinių prielaidų nėra.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Nėra nuostatos, reikalaujančios vesti turto apskaitą.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Iš esmės sutuoktiniai gali laisvai disponuoti savo turtu santuokos metu. Taip pat jie gali apriboti laisvę disponuoti tam tikru turtu, susitardami dėl draudimo perleisti ir (arba) įkeisti kito sutuoktinio turtą (§ 364c ABGB). Įregistravus tokį draudimą nekilnojamojo turto registre, jis galioja ir trečiosioms šalims, t. y. bendras nekilnojamasis turtas gali būti parduodamas tik gavus kito sutuoktinio sutikimą.
Kai sutuoktiniai kartu įsigyja komdominiumą, kurio įsigijimą reglamentuoja WEG (Wohnungseigentumsgesetz), parduoti komdominiumą galima taip pat tik susitarus abiems sutuoktiniams (§ 13 4 pastraipa WEG). Kondominiumo turtas taip pat gali būti tik bendrai apribotas, įkeistas arba parduotas. Turto dalies perleidimą turi patvirtinti kitas sutuoktinis. (§ 13 3 pastraipa WEG) Remiantis § 830 ABGB (§ 13 6 pastraipa WEG), jei turima gyvenamoji vieta yra būtina bent vienam iš sutuoktinių, kitas sutuoktinis santuokos metu negali pateikti prašymo panaikinti komdominiumą.
Jei teisę disponuoti gyvenamąja vieta, kuri yra būtinai reikalinga vienam iš sutuoktinių, turi kitas sutuoktinis, jam draudžiama tai daryti kito sutuoktinio nenaudai (§ 97 ABGB).

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Remiantis vadinamuoju numanomu atstovavimu, sutuoktinis, prižiūrintis namų ūkį ir negaunantis pajamų arba labai mažas pajamas, kito sutuoktinio vardu gali sudaryti kasdienius teisnius sandorius, skirtus namų ūkio reikmėms ir neviršijančius tam tikro sutuoktinių pragyvenimo lygio (§ 96 ABGB). Tokiu atveju, atstovaujamasis sutuoktinis tampa kontrahentu.

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Iš esmės kiekvienas sutuoktinis yra atsakingas tik už savo įsiskolinimus. 2.5 punkte paminėtas numanomas atstovavimas yra šios taisyklės išimtis.