4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Austrijoje nėra specialių vedybinių sutarčių ir kitų sutuoktinių susitarimų registrų, be to, registravimas nėra privalomas. Verslininkų sutuoktiniai gali reikalauti, jog vedybinė sutartis būtų įregistruota įmonių registre, kad galėtų užginčyti įmonės kreditorių ieškinius (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).