5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Jei nesusitarta kitaip, turto atskyrimo principas galioja iki skyrybų (informaciją apie išankstinius susitarimus, pradedančius galioti sutuoktiniams išsiskyrus, rasite 3.1 punkte). Sutuoktiniai gali pasidalyti kasdienio naudojimo daiktus ir santaupas susitarę arba pateikę prašymą teismui per vienerius metus nuo skyrybų paskelbimo (§§ 85, 95 EheG).
Sutuoktinių kasdienio naudojimo daiktai ir santaupos yra dalijamos (§ 81 Abs 1 EheG). Kasdienio naudojimo daiktai yra daiktai, kuriais santuokos metu naudojosi sutuoktiniai (§ 81 2 pastraipa EheG). Į šią sąvoką taip pat įeina namas (butas) ir namų apyvokos daiktai. Teisės taip pat gali sudaryti kasdienio naudojimo sutuoktinių turto dalį (pavyzdžiui, teisės in rem į nekilnojamąjį turtą) (§ 86 1 pastraipa EheG). Sutuoktinų santaupos yra santaupos arba kitas turtas, kurį sutuoktiniai sukaupė santuokos metu ir kuris paprastai yra skirtas realizuoti (§ 81 3 pastraipa EheG).
Daiktai, kurie priklausė sutuoktiniams iki susituokiant, gauti kaip palikimas arba dovana iš trečiosios šalies, kuriais naudojasi tik vienas iš sutuoktinių arba kurie reikalingi jo / jos darbui, priklausantys įmonei arba yra įmonės akcijos, yra nedalijami (§ 82 EheG). Sutuoktinių namas (butas) ir namų apyvokos daiktai, net jei priklausė vienam iš sutuoktinių iki susituokiant, buvo paveldėti ar padovanoti, yra dalijami sutuoktiniams susitarus arba kai vienam iš sutuoktinių yra reikalingi pragyvenimo poreikiams patenkinti, arba reikalingi sutuoktinių vaikui (§ 82 2 pastraipa EheG).
Namo (buto) įtraukimas į turto dalybas (pagal § 82 2 pastraipą) gali būti atšauktas sutuoktinių susitarimu (§ 87 1 pastraipa EheG).
Turtas padalijamas sąžiningai. Kad būtų užtikrintas sąžiningumo principas, atsižvelgiama į kiekvieno iš sutuoktinių indėlį įsigijant turtą ir pastangas vaikų gerovei užtikrinti (§ 83 1 pastraipa EheG).
Jei sutuoktiniai sudarė vedybinę sutartį ir bendrasis sutuoktinių turtas nedalijamas pagal §§ 81et seq EheG, ir nėra kitų susitarimų, skyrybų atveju ginčai dėl turto sprendžiami sutuoktinio, dėl kurio kaltės įvyko skyrybos, nenaudai. Jei abiejų sutuoktinių kaltė vienoda, kiekvienas sutuoktinis gauna tai, ką turėjo iki santuokos. Jei vieno iš sutuoktinių kaltė yra didesnė, kitas sutuoktinis gali rinktis: anuliuoti sutartį arba padalyti turtą po lygiai (kaip ir sutuoktinio mirties atveju) (§ 1266 ABGB). Paveldėjimo sutartimi gauta teisė išlieka nekaltojo sutuoktinio naudai (§ 1266 ABGB).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Dalybų metu atsižvelgiama į su sutuoktinių kasdienio naudojimo daiktais susijusias skolas, santaupas arba išlaidas (§ 81 1 pastraipa EheG) (§ 83 1 pastraipa EheG). Jei šiuo klausimu sutuoktiniai nėra susitarę, teismas gali nuspręsti, kuris iš sutuoktinių turi sumokėti skolas (§ 92 EheG).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Dalybos prasideda nuo turto paskirstymo. Jei tokiu būdu negalima užtikrinti sąžiningų dalybų, teismas gali skirti kompensaciją mažiau turto gavusiam sutuoktiniui (§ 94 1 pastraipa EheG).