8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Registruota partnerystė yra paremta Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG) ir yra skirta homoseksualioms poroms. Remiantis § 27c IPRG, registruoti partneriai iš skirtingų šalių gali laisvai pasirinkti taikomą teisę. Kitu atveju taikoma šalies, kurioje buvo įregistruota partnerystė, teisė. Austrijos sutuoktinių turto įstatymo nuostatos taip pat galioja registruotoms partnerystėms (§ 1217 2 pastraipa ABGB). Tai pat galioja kondominiumo sutuoktinių turto rėžimas (vadovaujantis § 13 WEG ) bei draudimas perleisti ar įkeisti turtą (vadovaujantis § 364c ABGB). Partnerio kasdienio naudojimo daiktai ir santaupos dalijamos vadovaujantis §§ 24-41 EPG nuostatomis, kurios yra parengtos pagal §§ 81-98 EheG.
Neregistruoto gyvenimo kartu nesusituokus atveju specialių nuostatų dėl turto nėra, §§ 81et seq EheG nuostatų (turto dalijimas skyrybų atveju) taikymas buvo atmestas teismo sprendimu. Taikomos bendrosios prievolių teisės ir nuosavybės teisės nuostatos.