9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Turto dalybos skyrybų atveju pagal §§ 81et seq EheG ir §§ 24et seq EPG nuostatas laikomos neginčytinais atvejais. Austrijos teismai turi tarptautinę jurisdikciją tais atvejais, kai sutuoktinis / partneris yra Austrijos pilietis arba gyvena šalyje (§ 114a 4 pastraipa Jurisdiktionsnorm, JN). Bylą nagrinėja tas apylinkės teismas, kurio apylinkėje sutuoktiniai / partneriai paskutinį kartą gyveno kartu, arba tas apylinkės teismas, kuriam priklauso atsakovas (§§ 114a 1 pastraipa bei 76 1 pastraipa JN). Jei skyrybų bylos nagrinėjimas jau prasidėjęs, tačiau bylos svarstymas pirmosios instancijos teisme dar nepasibaigęs, šis teismas taip pat turi teisę dalyti sutuoktinių turtą (§§ 114a 3 pastraipa bei 76 1 pastraipa JN).