3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai, sudarydami vedybų sutartį, turi galimybę pasirinkti sutuoktinių turto teisinį režimą. Belgijos teisė numato šias sutuoktinių turto teisinio režimo alternatyvas: turto atskirumo ir visiško turto bendrumo teisinis režimas. Be to sutuoktiniai gali pasinaudoti galimybe sutuoktinių turtą reglamentuoti savo nuožiūra, jei tik jie nenustato to, kas prieštarauja viešajai tvarkai arba moralei (CK 1387 str.).

Esant turto atskirumo teisiniam režimui (CK 1466 - 1469 str.), yra tik dvi turto dalys: vieno sutuoktinio turtas ir kito sutuoktinio turtas. Kiekvieno sutuoktinio pajamos išlieka asmeninės, o tai reiškia, kad kiekvienas iš jų gali laisvai disponuoti savo uždarbiu. Vis dėl to tai nereiškia, kad sutuoktiniai, kurie pasirinko turto atskirumo teisinį režimą, negali nieko valdyti bendrai. Tačiau turtas, kuriuo jie disponuoja bendrai, yra ne „bendras“, bet „neatskirtas“. Tai reiškia, kad taikomos bendrosios teisės taisyklės, susijusios su bendra nuosavybe (CK 577-2 str.). Taip pat esant šiam teisiniam režimui pripažįstamas specifinis šeimos namų statusas.

Pagal visiško turto bendrumo teisinį režimą (CK 1453 str.) iš esmės yra tik bendras turtas. Neatsižvelgiant į tai, kaip turtas buvo įsigytas, jis visada priklausys abiems sutuoktiniams bendrai.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis yra svarbi. Vedybų sutartys, sudaromos prieš susituokiant, ir vedybų sutarčių pataisos, kuriais keičiamas įstatymu nustatytas arba sutartinis sutuoktinių turto teisinis režimas (santuokos režimo modifikavimas arba keitimas kitu režimu) turi būti nustatomos autentišku dokumentu (CK 1392 str.).

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartis, sudaryta prieš susituokiant, įsigalioja nuo santuokos sudarymo momento (CK 1391 str.). Sutuoktiniams, kurie nesudarė vedybų sutarties, nuo civilinės santuokos dienos taikomas įstatymu nustatytas teisinis režimas – tik to turto, kuris buvo įsigytas nuo santuokos pradžios, bendrumo. Santuokos metu sutuoktiniai gali bendru susitarimu, pasitelkę autentišką dokumentą, daryti sutuoktinių turto teisinio režimo pataisas (koreguoti arba keisti). Žr. 2.1 ir 3.4.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Santuokos metu sutuoktiniai gali bendru susitarimu daryti sutuoktinių turto teisinio režimo pataisas (koreguoti arba keisti). Pataisos turėtų neprieštarauti imperatyvioms teisės normoms ir neturėtų pakenkti šeimos arba trečiųjų asmenų interesams. Jei to pageidauja vienas iš sutuoktinių, prieš pasirašant sutuoktinių turto teisinio režimo pataisos aktą yra sudaromas sutuoktinių viso kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir skolų aprašas. Notarinis aprašas yra būtinas, jei dėl sutuoktinių turto teisinio režimo keitimo panaikinamas ankstesnis teisinis režimas (CK 1394 str.).