4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

4.1. Ar Jūsų šalyje yra sutuoktinių turto registrų? Kur?

Belgijoje sutuoktinių turto teisiniai režimai ir teisiškai įformintos bendro gyvenimo sutartys registruojamos Centriniame vedybų sutarčių registre; šis registras – remiantis teisės aktais įsteigta nacionalinė duomenų bazė. Skaitmeninį registrą tvarko Karališkoji Belgijos notarų federacija.

4.2. Kokie dokumentai registruojami? Kokia informacija registruojama?

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. sudarytos visos vedybų sutartys ir pakeitimai (dėl sutuoktinių turto teisinio režimo modifikavimo arba keitimo kitu teisiniu režimu) ir nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. sudarytos teisiškai įforminto bendro gyvenimo sutartys, parengtos Belgijos notarų, registruojami Centriniame vedybų sutarčių registre. Be to, visos vedybų sutartys, sudarytos nuo 1981 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 1 d., taip pat buvo įregistruotos tais atvejais, kai abi tokių sutarčių šalys yra gyvos. Galiausiai, registruojami teismo sprendimai dėl galiojančio sutuoktinių turto teisinio režimo ar bendro gyvenimo sutarties pakeitimo. Registre kaupiami ne patys aktai, o jų metaduomenys. Pavyzdžiui, registras nurodo, kada atitinkami asmenys sudarė vedybų sutartį arba pataisos aktą ir koks buvo pasirinktas sutuoktinių turto teisinis režimas. Taip pat įregistruojami išsamūs vedybų sutartį/aktą sudariusių šalių duomenys, nurodoma asmens, kuris sudarė aktą arba turi teisę jį saugoti, tapatybė. Taip aktas ir jo faktinis turinys išlieka konfidencialūs.

4.3. Kas ir kaip gali gauti prieigą prie registre esančios informacijos?

Notarai, notaro funkciją atliekantys diplomatai, antstoliai ir teismo registratoriai gali atlikti paiešką registre. Prieiga gali būti suteikta ir kitoms valdžios institucijoms, jei joms būtina gauti informaciją, reikalingą teikiant konkrečią viešąją paslaugą. Sutarties šalys taip pat turi prieigą prie su jomis susijusių duomenų. Tretieji asmenys privalo įrodyti turinčios teisėtą interesą ir pateikti prašymą dėl prieigos suteikimo Karališkajai Belgijos notarų federacijai.

4.4. Kokios yra registracijos teisinės pasekmės (teisėtumas, užginčijimas)?

Registracija Centriniame vedybų sutarčių registre neturi teisinių padarinių.