5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Panaikinus sutuoktinių turto teisinį režimą, turi būti įvykdytas sutuoktinių turto likvidavimas ir padalijimą. Tai priklauso nuo taikomo sutuoktinių turto teisinio režimo.

Teisinio režimo panaikinimo atveju bendros nuosavybės turtas automatiškai tampa „nutraukto bendrumo teisinio režimo“ bendrąja nuosavybe, kuriai prieš likvidavimą ir padalijimą taikomos bendrosios teisės taisyklės dėl bendros nuosavybės (CK 577-2 str.). Siekiant likviduoti sutuoktinių turtą ir atlikti galutinį padalijimą turi būti nustatyta tiksli trijų turto dalių (plg. 2.1. klausimas) sudėtis (CK 1427 - 1449 str.).

Panaikinus visiško turto bendrumo teisinį režimą bendros nuosavybės turtas taip pat automatiškai tampa „nutraukto bendrumo teisinio režimo“ bendrąja nuosavybe.

Panaikinus turto atskirumo teisinį režimą, turi būti  likviduojamas/ padalijamas visas bendras turtas, jei tokio yra.

Remiantis šia tvarka, Teismų kodeksas nustato įstatymines (teisminio) likvidavimo (padalijimo) taisykles (T.Kod. 1205 - 1224 str. [Code judiciaire = Teismų kodeksas]).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Tai priklauso nuo skolų pobūdžio. Kiekvienas sutuoktinis atskirai atsako už savo skolas, kurios išlieka po sutuoktinių turto padalijimo. Abu sutuoktiniai bendrai atsako už bendras skolas, kurios išlieka po sutuoktinių turto padalijimo (CK 1439 - 1441 str.).

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Ne, jeigu sutuoktiniai santuokos sutartyje nėra susitarę dėl reikalavimo suvienodinti ir suvienodinimo būdų.