6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Pagal sutuoktinių turto teisę: jei vedybų sutartyje arba pataisos akte nėra kitų nuostatų, bendras turtas padalijamas lygiomis dalimis. Taip likęs gyvas sutuoktinis bet kuriuo atveju įgyja visiškos nuosavybės teisę į 1/2 bendro turto dalį.
Remiantis paveldėjimo teise kita bendro turto dalies pusė taip pat tampa likusio gyvo sutuoktinio visiška nuosavybe, jeigu nėra vaikų. Jei yra vaikų, tuomet kita dalies pusė atitenka vaikams kaip nuosavybė. Nepaisant to, likęs gyvas sutuoktinis turi šios bendro turto dalies pusės uzufrukto teisę. Taip pat į vedybų sutartį galima įtraukti specifinius punktus, siekiant užtikrinti, kad likęs gyvas sutuoktinis po mirties turi pirmenybę (CK 1457 - 1460 str.).

Pergyvenęs sutuoktinis taip pat yra specialiai apsaugotas paveldėjimo teisėje. Taip minimali palikimo dalis (privalomoji dalis) atitenka likusiam gyvam sutuoktiniui, vaikams ir mirusiojo tėvui bei motinai. Tačiau likęs gyvas sutuoktinis visada gauna ne mažiau, kaip pusės palikimo turto uzufrukto teisę. Ši pusė apima mažiausiai nekilnojamojo turto, kuris buvo naudojamas kaip bendra gyvenamoji vieta, ir namų ūkio turto, esančio šioje gyvenamojoje vietoje, uzufrukto teisę (CK 745 str. ir 915 str.).

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. keičiasi Įstatymo dėl privalomosios palikimo dalies nuostatos. Nuo minėtos dienos mirusiojo tėvas ir motina nebelaikomi asmenimis, turinčiais teisę gauti privalomąją palikimo dalį. Be to, naujomis įstatymo nuostatomis įtvirtinama pusę palikimo sudaranti nekeičiama „neprivalomoji palikimo dalis“ (kaip priešprieša privalomajai palikimo daliai), o tai reiškia, kad vaikams priklausanti privalomoji palikimo dalis skaičiuojama kitaip: jie turi teisę į mažesnę palikimo dalį nei ta, kuri būtų jiems priklausiusi pagal iki 2018 m. rugsėjo mėn. galiojusią sistemą. Apsauga pergyvenusiam sutuoktiniui išlieka.