8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Registruotoms partnerystėms (Belgijos teisėje: cohabitation légale/wettelijke samenwoning), kiekvienas partneris išlaiko turtą, į kurį gali įrodyti nuosavybės teisę. Sukuriamas nepadalintas turtas, susidedantis iš daiktų, į kuriuos nuosavybės teisės negali įrodyti nė vienas iš dviejų partnerių (CK 1478 str.). Neregistruotų partnerysčių atveju (Belgijos teisėje: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning), egzistuoja tik dvi atskiros partnerių turto dalys.

Už kiekvieną skolą, kurią sudarė vienas registruotas partneris nesantuokinio gyvenimo tikslais, kitas partneris taip pat atsako solidariai (CK 1477 str.). Ši nuostata netaikoma neregistruotoms partnerystėms.

Vienam iš partnerių mirus, registruotos partnerystės atveju likęs gyvas partneris įgyja nekilnojamojo turto, įskaitant namų ūkio turtą, kuris naudojamas kaip šeimos bendra gyvenamoji vieta, uzufrukto teisę (CK 745 str.). Ši nuostata netaikoma neregistruotoms partnerystėms.

Registruoti partneriai savo partnerystę gali reglamentuoti sutartimi. Pagal CK 1478 str., tokias sutartis turi patvirtinti notaras.