3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai gali keisti nuosavybės santykius, sudarydami vedybų sutartį (ŠK 37 straipsnis). Vedybų sutartyje gali būti numatytos tik sutuoktinių nuosavybės santykius reglamentuojančios nuostatos. Be to, sutuoktiniai gali nustatyti, kokia nuosavybė bus bendrosios jungtinės nuosavybės dalis ir kas yra įgaliotas valdyti bendrosios jungtinės nuosavybės turtą arba juo disponuoti. Sutuoktiniai taip pat gali susitarti ir dėl nuosavybės atskyrimo. Taikant atskyrimo režimą, santuokos metu kiekvieno sutuoktinio įsigytas turtas yra jo asmeninės nuosavybės dalis (ŠK 33 straipsnis). Tai yra ne bendroji jungtinė nuosavybė, o sutuoktinio asmeninė nuosavybė.

Atvejams, kurių nereglamentuoja sutartis, taikomas teisės aktais nustatytas bendrosios jungtinės nuosavybės režimas (ŠK 38 straipsnis).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis turi būti sudaroma raštu asmeniškai dalyvaujant šalims ir patvirtinant parašų bei turinio tikrumą (ŠK 39 straipsnio 1 dalis).

Jei teisės į nekilnojamąjį turtą yra nustatytos ar perleistos vedybų sutartimi, sutartį tvirtina vietos, kurioje yra nuosavybė, notaras (ŠK 39 straipsnio 2 dalis).

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį abi šalys gali sudaryti ir būdamos santuokoje (ŠK 37 straipsnio 3 dalis). Jei sutartis sudaryta prieš santuokos sudarymą, ji įsigalioja nuo santuokos sudarymo dienos. Jei sutartis sudaroma santuokos metu, ji įsigalioja nuo jos sudarymo dienos arba kitos dienos, nustatytos sutartyje (ŠK 40 straipsnio 1 dalis).

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Vedybų sutartis gali būti keičiama. Sutarties pakeitimai turi būti sudaromi tokiu pat būdu, kaip ir buvo sudaryta pati sutartis (ŠK 41 straipsnio 1 dalis).