5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

Santuokos nutraukimas sąlygoja santuokinės nuosavybės režimo galiojimo pasibaigimą (ŠK 27 straipsnis) ir bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimą.

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę sudaro vienodos sutuoktinių nuosavybės dalys (ŠK 28 straipsnis).

Bet kokiu atveju teismas gali nustatyti didesnę bendrosios jungtinės nuosavybės dalį, tenkančią sutuoktiniui, kuriam suteikiama nepilnamečių vaikų globos teisė, jei tai jam sudaro ypatingų sunkumų. Be jo turto dalies tam sutuoktiniui skiriamas kilnojamasis turtas vaikų ugdymui ir lavinimui (ŠK 29 straipsnio 1 ir 2 dalys). Skyrybų atveju teismas taip pat gali skirti didesnę turto dalį, jei vieno iš sutuoktinių indėlis įsigyjant nuosavybę yra žymiai didesnis nei kito sutuoktinio (ŠK 29 straipsnio 3 dalis).

Skyrybų atveju kiekvienas sutuoktinis turi teisę į turto vertės dalį, reikalingą profesinei veiklai ar prekybai ir į iš kito sutuoktinio gautinas sumas, į kurias teisė buvo įgyta santuokos metu, jei jų vertė yra didelė ir jei jis savo darbu, lėšomis, vaikų priežiūra ar darbu namų ūkyje prisidėjo prie jų įsigijimo. Pretenzija taip pat gali būti pareikšta iki skyrybų, remiantis tuo, kad nuosavybę įsigijusio sutuoktinio elgesys kelia pavojų kito sutuoktinio ar vaikų interesams (ŠK 30 straipsnis).

ŠK 31 straipsnis nustato, kad pretenzijos pagal 29 straipsnio 3 dalį ir 30 straipsnį gali būti pateiktos per vienus metus po santuokos nutraukimo, pretenzija pagal 29 straipsnio 1 ir 2 dalis gali būti pateikta per vienerius metus nuo teismo sprendimo dėl vaikų globos įsigaliojimo.

Nuosavybės atskyrimo režimas:

Sutuoktinių santuokoje įsigytas turtas yra jų asmeninė nuosavybė (ŠK 33 straipsnio 1 dalis).

Nutraukus santuoką kiekvienas sutuoktinis gali pareikšti pretenziją dėl santuokos metu kito sutuoktinio įsigytos nuosavybės vertės dalies, nustatant, kad pirmasis sutuoktinis prie to prisidėjo savo darbu, fondais, vaikų priežiūra, darbu namų ūkyje ar kitais būdais (ŠK 33 straipsnio 2 dalis).

Sutarties sąlygos:

Vedybų sutartimi sutuoktiniai gali susitarti dėl jų nuosavybės padalijimo skyrybų atveju (ŠK 38 straipsnis).

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

ŠK 38 straipsnis nustato, kad vedybų sutartyje sutuoktiniai gali nustatyti atsakomybę už santuokos metu susidariusias jų išlaidas ir įsipareigojimus. Tokiu atveju, jei sutuoktiniai nesudarė vedybų sutarties, nustatančios jų atsakomybę, turi būti taikomos 36 straipsnio 2 dalies nuostatos: sutuoktiniai yra bendrai atsakingi už įsipareigojimus, susidariusius tenkinant esamus šeimos poreikius. Santuokai pasibaigus skyrybomis, bendroji sutuoktinių atsakomybė dėl esamų įsipareigojimų, susidariusių santuokos metu, išlieka kaip paprastų bendrų skolininkų atsakomybė, nors jie daugiau nėra bendrai atsakingi kaip sutuoktiniai.

5.3. Ar vienas sutuoktinis gali reikalauti kompensacijos??

Šeimos kodekse reglamentuojami atvejai, kai sutuoktinis turi teisę gauti didesnę bendrosios jungtinės nuosavybės dalį (žr. 5.1 punktą).