6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Vieno iš sutuoktinių mirties atveju baigiasi santuokinės nuosavybės režimas ir, jei buvo bendroji jungtinė nuosavybė, ji bus paskirstyta, laikantis 5.1 straipsnyje nustatytų principų. Likusiam gyvam sutuoktiniui tenka jo dalis, o kita bendrosios jungtinės nuosavybės dalis tampa mirusiojo turto dalimi, kuri yra paskirstoma, laikantis Paveldėjimo įstatymo. Remiantis šiuo įstatymu, likęs gyvas sutuoktinis ir kiekvienas vaikas paveldi vienodą turto dalį. Jei mirusiojo vaikai jau yra mirę ar neturi paveldėjimo teisės, jų palikuoniai netenka paveldėjimo teisės (Paveldėjimo įstatymo 10 straipsnis).

Jei sutuoktinis paveldi turtą kartu su seneliais, tėvais, vaikais ir anūkais arba mirusiojo broliais ir seserimis ar jų palikuoniais, jam tenka pusė paveldimo turto, jei santuoka truko mažiau nei 10 metų, kitu atveju jam atitenka du trečdaliai paveldimo turto. Jei sutuoktinis paveldi turtą kartu su seneliais, tėvais, vaikais ir anūkais ir mirusiojo broliais ir seserimis ar jų palikuoniais, jam tenka vienas trečdalis paveldimo pirmuoju atveju (jei santuoka truko mažiau nei 10 metų), o antruoju atveju jam atitenka pusė paveldimo turto. Jei nėra kitų paveldėtojų, sutuoktinis paveldi visą nuosavybę (Paveldėjimo įstatymo 9 straipsnis).