9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Santuokos bylų nagrinėjimas yra Bulgarijos teismų jurisdikcijoje, jei vienas iš sutuoktinių yra Bulgarijos pilietis arba jei sutuoktinių gyvenamoji vieta yra Bulgarijoje. Remiantis PTTK 7 straipsniu, Bulgarijos teismų jurisdikcijai priklauso sutuoktinių asmeninių ir nuosavybės santykių nagrinėjimas.

Kompetentingas apygardos teismas vietovės, kurioje yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, teismas (Civilinio proceso kodekso 105 straipsnis).