3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Sutuoktiniai gali sudaryti vedybų sutartį, kuria reglamentuojami jų turtiniai santykiai dėl jų esamo ir būsimo turto (Šeimos įstatymo 40 straipsnis).

Sutuoktiniai gali savarankiškai ir savo pačių labui apibrėžti savo turtinius santykius nurodydami, kuris jų turimas turtas sudaro bendrąją nuosavybę, o kuris yra sutuoktinių asmeninė nuosavybė (Šeimos įstatymo 36 straipsnis). Sprendžiant kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, susijusius su nuosavybės administravimu ar padalijimu, būtina atsižvelgti į Nuosavybės ir kitų teisių į turtą įstatymo nuostatas.

Šeimos įstatymo nuostatomis nereglamentuojamos vedybų sutartys, todėl galima sudaryti bet kokią sutartį, kuri neprieštarauja imperatyvioms nuostatoms. Tačiau užsienio valstybės teisės taikymas yra ribojamas, nes vedybų sutartyje draudžiama nurodyti nuosavybei taikytiną užsienio valstybės teisę (Šeimos įstatymo42 straipsnis), jei abu sutuoktiniai yra Kroatijos piliečiai. Jei vienas iš sutuoktinių yra kitos šalies pilietis, taikomos Privatinės tarptautinės teisės įstatymo nuostatos (žr. 1.2 punktą).

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Vedybų sutartis turi būti sudaroma raštu, o sutuoktinių parašų tikrumą tvirtina notaras (Šeimos įstatymo 40 straipsnis).

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Vedybų sutartį galima sudaryti prieš santuoką arba jos metu.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Bet kuriuo metu sutuoktiniai gali keisti esamos vedybų sutarties nuostatas arba pasirašyti naują sutartį, jei tenkinamos visos minėtos sąlygos.