4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Remiantis Kroatijos teisės nuostatomis vedybų sutartis neprivalo būti registruojama.