5 Kokios yra skyrybų / separacijos pasekmės?

5.1. Kaip dalinamas (teisės in rem) turtas?

Abu sutuoktiniai turi teisę pateikti ieškinį teismui dėl nuosavybės padalijimo nutraukus santuoką (skyrybų atveju) ir santuokos metu. Sutuoktiniai taip pat gali susitarti dėl bendrosios nuosavybės padalijimo. Kilus nesutarimų dėl padalijimo teismas priima sprendimą vadovaudamasis civilinio proceso tvarka. Jei sutuoktiniai nėra sutarę kitaip, jų bendroji nuosavybė dalijama lygiomis dalimis. Bendrąja nuosavybe esantis nekilnojamasis turtas gali būti dalijamas lygiaverčiais vienetais (jei yra keli nekilnojamojo turto objektai), geometriškai padalinant sklypą, parduodant nuosavybę ir padalinant pajamas, sumokant tam tikrą sumą arba suteikiant teisę apsigyventi. Bendrąja nuosavybe esantis kilnojamasis turtas gali būti dalijamas lygiaverčiais vienetais (jei yra keli), parduodant turtą ir padalinant pajamas, sumokant tam tikrą sumą arba fiziškai padalijant.

5.2. Kas atsakingas už skolas po skyrybų / separacijos?

Po skyrybų sutuoktinių atsakomybei už esamas skolas taikomos 2.6 punkte nurodytos nuostatos.