6 Kas nutinka mirus vienam iš sutuoktinių?

Jei vedybų sutartis, kurioje būtų nurodyta kitaip, nesudaryta, pergyvenęs sutuoktinis gali prašyti atskirti jo bendrajai nuosavybei priskiriamą dalį notarui tvarkant paveldėjimą ir tokiu atveju toks turtas netampa palikimo dalimi.

Atskyrus bendrosios nuosavybės dalį, pergyvenęs sutuoktinis paveldi likusią mirusiojo turto dalį (išskyrus paveldėjimą pagal testamentą) kartu su pirmos arba antros eilės įpėdiniais. Paveldėdamas kartu su pirmos eilės įpėdiniais, pergyvenęs sutuoktinis paveldi tokią pat dalį, kokią paveldi mirusiojo vaikas (Paveldėjimo įstatymo 9 straipsnis). Jei mirusysis vaikų neturi, jo sutuoktinis ir tėvai paveldi turtą lygiomis dalimis (pusė tenka sutuoktiniui, o kita pusė  tėvams). Jei mirusiojo tėvai mirę, pergyvenęs sutuoktinis paveldi visą turtą (Paveldėjimo įstatymo 11 straipsnis).