8 Kas numatoma įstatyme dėl registruotų ir neregistruotų partnerių?

Remiantis Šeimos įstatymu nesantuokinė šeimyninė sąjunga yra netekėjusios moters ir nevedusio vyro sąjunga, trunkanti mažiausiai trejus metus arba mažiau, jei jiems gyvenant kartu gimsta vaikas (Šeimos įstatymo 11 straipsnis).

Kroatijos teisės nuostatose nėra reikalavimo registruoti nesantuokinę šeimyninę sąjungą. Kiekvienu konkrečiu atveju teismas sprendžia, ar tenkinamos visos sąlygos, kuriomis sąjunga būtų laikoma nesantuokine šeimynine sąjunga.Nesantuokinei šeimyninei sąjungai, kurią sudaro Šeimos įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis vyras ir moteris, taikomos tos pačios Šeimos įstatymo nuostatos, kurios taikomos sutuoktiniams.

Kroatijos Respublikoje tos pačios lyties asmenų sąjungos reglamentuojamos Partnerystės įstatymo nuostatomis. Remiantis minėtu įstatymu partnerystė yra tos pačios lyties dviejų asmenų šeiminė sąjunga, kurią įregistruoja kompetentinga institucija (Partnerystės įstatymo 2 straipsnis). Tos pačios lyties šeiminės sąjungos gali egzistuoti ir kaip neįregistruotos neoficialios partnerystės, jei tenkinamos šios sąlygos: sąjunga egzistuoja ilgiau nei trejus metus, o nuo tokios sąjungos pradžios buvo tenkinamos kitos sąjungos teisėtumo sąlygos (Partnerystės įstatymo 3 straipsnis). Partnerystės ir neoficialios partnerystės šalių turtiniai santykiai reglamentuojami bendrosios nuosavybės ir asmeninės nuosavybės režimui analogišku režimu (žr. 2.1).