9 Kokia institucija sprendžia ginčus ir kitus sutuoktinių turto klausimus?

Remiantis bendromis jurisdikcijos normomis Kroatijos teismai turi tarptautinę jurisdikciją nagrinėti bylas, kuriose atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta yra Kroatijos Respublikoje (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 46 straipsnio 1 dalis).

Kroatijos teismai taip pat naudojasi tarptautine jurisdikcija spręsdami ginčus dėl sutuoktinių nuosavybės, jei atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Kroatijos Respublikoje, o ieškovo nuolatinė ar laikina gyvenamoji vieta yra Kroatijoje teismui nagrinėjant bylą (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 59 straipsnio 1 dalis).

Jei didžioji dalis sutuoktinių turto yra Kroatijos Respublikoje, o likusi dalis yra užsienio valstybėje, teismas gali priimti sprendimą dėl užsienio valstybėje esančio turto tik tuo atveju, jei jis priima sprendimą dėl Kroatijos Respublikoje esančio turto ir jei atsakovas tam neprieštarauja (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 59 straipsnio 2 dalis).

Tačiau, Kroatijos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti ginčus dėl teisės disponuoti Kroatijos Respublikos teritorijoje esančiu nekilnojamuoju turtu (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 56 straipsnis).

Sutuoktiniai gali nuspręsti pasinaudoti užsienio valstybės teismo jurisdikcija tik tuo atveju, jei vienas jų yra užsienio valstybės pilietis ir jei sprendžiamas klausimas nepriklauso išimtinei Kroatijos teismų kompetencijai.

Sutuoktiniai gali nuspręsti pasinaudoti Kroatijos teismų jurisdikcija, jei bent vienas jų yra Kroatijos pilietis (Privatinės tarptautinės teisės įstatymo 49 straipsnio 2 dalis).