2 Ar yra teisinis sutuoktinių turto rėžimas? Jei taip, ką jis numato?

2.1. Apibūdinkite bendruosius principus: Koks turtas laikomas bendrąja sutuoktinių nuosavybe? Koks turtas laikomas atskira sutuoktinių nuosavybe?

Įstatymo 232/91 13 straipsnyje nustatyta, kad santuoka neturi poveikio turtinei sutuoktinių nepriklausomybei; kiekvienas iš sutuoktinių išsaugo ir įgyja savąją nuosavybę net po santuokos sudarymo. Žinoma, sutuoktiniai gali įgyti bendrąją nuosavybę, tačiau tokiu atveju kiekvienas iš sutuoktinių turi nedalomą tokios nuosavybės dalį. Jei santuoka paskelbiama negaliojančia arba nutraukiama, arba jei šalys gyvena skyrium, bet kuri šalis gali pareikšti pretenziją į savo indėlį, didinantį kito sutuoktinio turtą (žr. 5.1 punktą).

Sutuoktinio indėlis, didinantis kito sutuoktinio turtą, pagal nuginčijamąją prezumpciją sudaro trečdalį prieaugio. Jei ieškovas įrodo, kad jo / jos indėlis buvo didesnis nei viena trečioji dalis, Šeimos bylų teismas jam / jai gali skirti didesnę sumą kaip kompensaciją. Taikydamas prezumpciją įstatymų leidėjas pripažįsta sunkumus, su kuriais ieškovas gali susidurti norėdamas įrodyti savo indėlio dydį, ypač jei santuoka truko daugelį metų. Jei teismui pateikiami įrodymai, susiję su ieškovo indėlio, didinančio kito sutuoktinio turtą, dydžiu, yra neįtikinami, Šeimos bylų teismas gali nuspręsti, laikydamasis prezumpcijos, skirti ieškovui vieną trečiąją dalį prieaugio. Jei ieškovas nori gauti didesnę prieaugio dalį nei viena trečioji, jis / ji turi pateikti pakankamai įrodymų, įrodančių, kad jo / jos indėlis buvo didesnis nei viena trečioji dalis.

2.3. Ar sutuoktiniai turi vesti turto apskaitą? Jei taip, kada ir kaip?

Pagal Įstatymo 232/91 14 straipsnį prašymo dėl sutuoktinių turto objektas yra turto prieaugis, o ne pats turtas (žr. 5.1 punktą). Teismas turi palyginti turtą, kurį kiekvienas iš sutuoktinių turėjo santuokos sudarymo metu, ir turtą, kurį kiekvienas iš sutuoktinių turėjo separacijos metu, kad būtų galima nustatyti, ar šis turtas padidėjo per laikotarpį, kurį truko šalių santuoka. Jei turtas nepadidėjo arba jei sutuoktinio turtas sumažėjo, 14 straipsnis netaikomas ir kitas sutuoktinis negali nieko reikalauti. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau pasakyta, įrodyti, kad sutuoktinių turtas padidėjo šalių santuokos laikotarpiu yra būtina. Šalys nusprendžia, ar tai padaroma inventorizuojant turtą, ar kitais būdais.

2.4. Kas yra atsakingas už turto tvarkymą? Kas turi teisę disponuoti turtu? Ar vienas sutuoktinis gali pats disponuoti / tvarkyti turtą, ar tam būtinas antro sutuoktinio sutikimas (pavyzdžiui, sutuoktinių namo ar buto pardavimas)? Ar be antro sutuoktinio sutikimo sudarytas teisinis sandoris yra galiojantis? Ar sutikimo nedavęs sutuoktinis gali jį užginčyti?

Kaip nurodyta pirmiau, Įstatymo 232/91 13 straipsnyje nustatyta, kad santuoka neturi poveikio turtinei sutuoktinių nepriklausomybei; kiekvienas iš sutuoktinių išsaugo ir įgyja nuosavą turtą net po santuokos sudarymo. Tad kiekvienas iš sutuoktinių pats / pati administruoja jam / jai priklausantį turtą.

2.5. Ar vieno sutuoktinio sudarytas teisinis sandoris įpareigoja jo laikytis ir kitą sutuoktinį?

Ne.

2.6. Kas yra atsakingas už santuokos metu susidariusias skolas? Iš kokio sutuoktinių turto kreditoriai gali išieškoti savo pinigus?

Iš esmės kiekvienas iš sutuoktinių yra atsakingas už savo skolą, jei nėra ypatingų aplinkybių. Kreditoriaus reikalavimui patenkinti galima panaudoti tik atitinkamo sutuoktinio turtą.