3 Kaip sutuoktiniai gali tvarkyti savo turto režimą?

3.1. Kokias nuostatas galima keisti sutartimi, o kokių ne? Kokius sutuoktinių turto režimus galima pasirinkti?

Vedybiniai susitarimai, pavyzdžiui, tarp sutuoktinių sudarytos ikivedybinės sutartys, pagal Kipro įstatymus negalioja arba bent neįpareigoja. Tas pat taikoma visiems susitarimams dėl būsimo sutuoktinių turto tvarkymo, kuriuos sutuoktiniai sudarė po santuokos sudarymo, bet iki separacijos. Tik sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium galima įgyvendinti reikalavimą dėl indėlio į sutuoktinių turto padidinimą, kaip nurodyta Įstatymo 232/91 14 straipsnyje (žr. 5.1 punktą), todėl jokie susitarimai ar sutartys dėl sutuoktinių turto paskirstymo, kurie buvo sudaryti iki sutuoktinių separacijos, neįpareigoja šalių ir Šeimos bylų teismas į juos neatsižvelgia. Taip yra dėl to, kad Įstatymo 232/91 nuostatos yra privalomojo pobūdžio ir jų negali nustelbti privatūs šalių pasirašyti susitarimai (veikiausiai priverstiniai), kuriais apribojama arba atmetama Įstatymo 232/91 14 straipsnyje ginama teisė. Taigi vedybiniai susitarimai gali būti sudaromi tik po šalių separacijos, bet ne anksčiau. Tačiau po separacijos šalys gali laisvai tvarkyti sutuoktinių turtą ir nesikreipti į Šeimos bylų teismą.

3.2. Kokie yra oficialūs reikalavimai ir su kuo turėčiau susisiekti?

Nėra jokių formalių reikalavimų, taikomų tvarkant sutuoktinių turtą už teismo jurisdikcijos ribų. Tačiau, priklausomai nuo aplinkybių, nepriklausomos teisinės konsultacijos ir finansinės informacijos atskleidimas gali būti laikomi labai svarbiais veiksniais, turinčiais įtakos susitarimo galiojimui.

3.3. Kada galima sudaryti sutartį ir kada ji įsigalioja?

Žr. 3.1 punktą.

3.4. Ar sutuoktiniai gali keisti sudarytą sutartį? Jei taip, kokiais atvejais?

Taip, jei ji sudaroma po šalių separacijos.