4 Ar sutuoktinių turto rėžimas gali ar privalo būti registruojamas?

Netaikoma niekam, kas nurodyta pirmiau.